BUFFALO pubi SISEKORD

BUFFALO pubi on toitlustus- ja meelelahutusasutus, kuhu on oodatud aega veetma kõik, kes järgivad allpool toodud sisekorda. Käesolev sisekord on kohustuslik järgimiseks kõigile Pubi külastajaile ning mõeldud kõigi Pubi külastajate turvalisuse tagamiseks. Pubisse sisenemisel, kas pääsmega või tasuta üritustel ilma pääsmeta, võtab pubi külastaja endale kohustuse järgida Pubi sisekorda ning alluda Pubi töötajate korraldustele.

 1. Pubiõhtule pääsevad iseseisvalt kõik vähemalt 18-aastased isikud, kes on selleks omandanud vastava pääsme. Pääsme puhul on tegemist sissepääsuga pubisse mitte kontserdipiletiga. Kui külastaja mingil talle teadaoleval põhjusel otsustab mõne aja möödudes pubist lahkuda, siis külastaja poolt ostetud pääse kaotab kehtivuse ning pääsme eest tasutud summa EI KUULU TAGASTAMISELE ega kompenseerita ka mingil muul moel.
 2. Pubi võib nimetatud vanusepiiri (18.a.) teatud õhtutel muuta, teatades sellest Pubi külastajatele ürituse reklaami kaudu. Pubi töötajatel on õigus kontrollida vastava pääsme olemasolu ning pubi külastaja vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada vastav dokument (ID kaart, pass, juhiluba). Külastaja riietus peab olema kohane Pubi üritustel (elava muusikaga õhtud jmt.) osalemiseks ja vaba aja veetmiseks.
 3. Pubis on müügil kliendikaardid, mis annavad soodustusi söökide – jookide tellimisel, v.a. tubakatooted ja hetke sooduskampaania all olevad tooted. Samas ei anna kliendikaart  pääsme soetamisel hinnasoodustust ega ka mingit eelisjärjekorda Pubisse sissepääsul.
 4. Külastajatel on keelatud:
  1. siseneda Pubisse relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks Pubi külastajate ja töötajate elule ning tervisele, sealhulgas laskemoon, lõhkematerjal, kergestisüttivad – või mürkained või radioaktiivne materjal. Pubi relvi hoiule ei võta;
  2. tuua pubisse endaga kaasa sööke, alkoholi jm. jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või muid uimastava toimega vahendeid; KAASATOODUD JOOGID MAKSUSTATAKSE PUBI SAMAVÄÄRSE JOOGI KORGIMAKSUGA.
   *korgimaks on analoogilise pudeli hind pubis.
  3. omada, tarvitada või müüa Pubi ruumes narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
  4. tuua õhtustel üritustel Pubi ruumidesse endaga kaasa loomi.
 5. Külastajatel on soovitav Pubisse mitte tulla selja-, kande- ja muude suurte kottidega, aga kui see on külastaja jaoks möödapääsmatu, siis on külastajal kohustus selle sisu Pubi turva- või vastutavale töötajale ise ette näidata.

  Pubi turvatöötajatel ja klienditeenindajatel on õigus kontrollida ülaltoodud nõuetest kinnipidamist (s.h. kontrollida külastajal kaasas oleva pagasi sisu) ning nende nõuete eiramise korral keelduda sisekorda rikkunud külastajat Pubisse lubamast või anda talle korraldus Pubist lahkumiseks.

 6. Pubi töötajatel on õigus keelduda teenindamast isikuid, kes on kehtestatud vanusepiirist nooremad või kes on ilmses ülejoobes või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või ei sobi Pubisse riietuse poolest.
 7. Punktides 3, 4 ja 5 kirjeldatud rikkumisi sooritanud külastajale võivad Pubi töötajad teha korralduse Pubist lahkumiseks. Selline põhjendatud korraldus on külastajale kohustuslik.
 8. Külastaja, kes lõhub või rikub Pubi inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama kohapeal täies ulatuses vastavalt hinnakirjale.
 9. Pubil on õigus anda pubikeeld kliendile kes on korduvalt rikkunud pubi sisekorra eeskirja.
 10. Pubil on õigus etteteatamata teha muudatusi menüüs ja hinnakirjas.
 11. Pubi pole kontsertasutus vaid ajaviitekoht ja muusika on pubiõhtu üks osa. Pubil on õigust teha muudatusi esinejate graafikus, bändide mänguaegade alguses, settide ja vaheaegade pikkustes kokkuleppel bändidega ja vastavalt ürituse iseloomule.
 12. Pubi ei vastuta Pubi ruumides järelvalveta jäetud külastajate isiklike asjade eest.
 13. Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid vastutavale Pubi töötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses on lõplik ning täitmiseks kohustuslik. Pubi vastutav töötaja lähtub oma otsuste tegemisel käesolevas sisekorras sätestatust ning Pubi külastajate turvalisuse kriteeriumitest.

BUFFALO  pubi  SOOVIB  TEILE  MEELDIVAT  SIINVIIBIMIST!